Z histórie ruskovského mlyna

Vznik umelého valcového mlyna v Pohronskom Ruskove úzko súvisí s podnikateľskými zámermi účastninnej spoločnosti Pohronský cukrovar ( Oroszkai Czukorgyár r.t.), ktorej základy položili v roku 1893 tri kapitálové skupiny: česko-moravský Schoeller, maďarský Hatvany-Deutsch a rakúsky Benies.

Tieto tri veľkopodnikateľské rodiny sa úspešne angažovali v potravinárskom priemysle, v bankovníctve a neskôr svoju podnikateľskú pozornosť upriamili na varenie repného cukru. Postupne sa im podarilo zvýšiť prestíž uhorského cukrového priemyslu v celosvetovom meradle. Firma Schoeller bola svojimi podnikateľskými aktivitami v okolí Levíc dobre známa, pretože v roku 1867 odkúpila Levické panstvo so zámerom zvýšiť úroveň potravinárskeho priemyslu v regióne. Vybudovaním cukrovaru región zaznamenal skutočný rozvoj priemyselného života.

Call Now Button