Pšeničné krmivá

Pšeničné otruby

Vedľajší produkt získaný pri výrobe pšeničnej múky lúpaním, triedením a preosievaním zrna alebo drviny. Väčší podiel produktu tvoria vonkajšie obaly a časti zŕn, z ktorých bola podstatná časť endospermu (pozn.pletivo v semenách) oddelená.

Balenie : 25 kg/ vrecia alebo voľne ložené

Spôsob použitia: ako krmivo alebo prísada do kŕmnych zmesí

Pšeničný kalibrát mletý

Vedľajší produkt získaný pri triedení pšeničných zŕn, ktorý je následne zomletý.

Balenie: 50 kg / vrecia alebo voľne ložené

Spôsob použita: ako samostatné krmivo alebo prísada do kŕmnych zmesí

Pšeničná múka kŕmna

Vedľajší produkt získaný pri výrobe múky z prečistenej pšenice, ktorý tvoria prevažne časť endospermu, jemné vonkajšie obaly a malé množstvo iných častí zrna.

Balenie: 50 kg/vrecia alebo voľne ložené

Spôsob použitia: ako samostatné krmivo alebo prísada do kŕmnych zmesí

Call Now Button