Projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti

PROJEKT : Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Cieľ projektu: Pomocou realizácie hlavnej aktivity projektu bude môcť žiadateľ inovovať výrobný proces a následne na trh uviesť inovovaný produkt, s čím zvýši svoju konkurencieschopnosť. V hlavnej aktivite, ktorá má priamu väzbu na oblasť špecializácie RIS3 SK – Zhodnocovanie domácej surovinovej základne, dôjde k dodaniu a inštalácii dvoch logických celkov s nízkym a stredným inovačným stupňom. Vďaka inovácii výrobného procesu bude inovovaný produkt bezpečnejší, vyššej kvality a bude spĺňať nové požiadavky na balenie výrobkov pre obchodné siete.

Názov a sídlo prijímateľa: Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov

NFP: 137 976,00 EUR

Miesto realizácie projektu: Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov

Začiatok realizácie: 15.11.2018

Koniec realizácie: 28.06.2019

Call Now Button