Prevádzka Štúrovo

MLYN ŠTÚROVO, a.s. s viac ako 40 ročnou tradíciou výroby ovsených vločiek

Parný mlyn v Štúrove bol postavený pred 1. svetovou vojnou, jeho zakladateľmi boli súrodenci Timárovci. V 20-tych rokoch patril pod Malomipari R. T. Budapest. Prosperoval pre svoje výhodné postavenie v centre úrodnej oblasti v blízkosti rozsiahleho prístavu na Dunaji. Po druhej svetovej vojne bol zoštátnený.

Od 70-tych rokov až do roku 1991 patril do komplexu Mlyny a cestovinárne š.p. Piešťany. Prvá vločkáreň bola postavená v areáli mlyna v roku 1976. Spracúvala sa dovtedy známa odroda ovsa siateho na moderných strojoch českej a západonemeckej výroby. Kapacita vločkárne predstavovala 10t denne. Pšeničný mlyn bol zrušený a demontovaný v roku 1986. Po rekonštrukcii budovy sa zriadila vločkáreň s kapacitou 30t ovsa denne. Strojné vybavenie dodala firma Nagema Wittemberg. Dnes sa už môže Mlyn Štúrovo popýšiť viac ako 40 ročnou tradíciou výroby ovsených vločiek.

Mlyn Štúrovo pôsobí ako súkromná akciová spoločnosť od augusta 1998. Spracúva prevažne ovos nahý na vločky. V roku 2000 sa začala realizovať výroba ovsenej múky. 

Ocenenia :

2001 – CERTIFIKÁT ochrannej značky kvality a Zlatú medailu SLOVAK GOLD za ovsenú múku celozrnnú výberovú jemnú 

2004 – GOLD DIZAJN za obal na  Ovsených vločkách výberových

Výrobný sortiment prevádzky MLYN ŠTÚROVO, a.s.

MLYN ŠTÚROVO, a.s.

Adresa závodu:

Nánanská 17
943 01 Štúrovo
FAX.: +421 36 7511 228
TEL.: +421 36 7511 193
e-mail: vyroba@mlynsturovo.sk

Call Now Button