Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.

Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.

Hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj všetkých typov pšeničných múk vrátane detskej dehydrovanej krupice a pšeničných krmív. Zabezpečujeme výrobu, skladovanie a expedíciu hotových výrobkov v zmysle najprísnejších štandardov kvality podľa požiadaviek IFS.

Organizujeme a zabezpečujeme logistiku nákupu, spracovanie a expedície surovín.

Sme výhradným distribútorom výrobkov spoločnosti Mlyn Štúrovo, a.s.

letecký pohľad

letecký pohľad

budova voľnej nákladky

váhy pre hotové výrobky

odlučovače

vyosievače

spádové potrubie

čistička krupice

mikrodávkovače

rozvodňa

valcové stolice

optické triedenie a čistenie obilia

kombi čistiarenský stroj

príjem obilia

budova príjmu obilia

Kapacita:

Skladovacia kapacita: 44.000t (spolu so skladovacími kapacitami v Mony,s.r.o.)

Mletie pšenice: 250t/24h

Ročná kapacita spracovania pšenice: 90.000t

Skladovanie:

voľne ložené výrobky: múky a krmivá

balené výrobky – DSB 0,5 kg a 1 kg

vrecované výrobky : vrecia 10 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg

Kapacita balenia DSB výrobkov: 215t/24

Kapacita balenia vrecovaných výrobkov: 200t/24h

Call Now Button