Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. je spoločnosť s bohatou tradíciou, veď už v roku 1912 bol vybudovaný mohutný šesťposchodový mlyn s veľkými skladovými priestormi ako súčasť cukrovarskej akciovej spoločnosti Shoeller, ktorá spustila cukrovar do prevádzky v roku 1894.

Tradícia, kvalitné produkty, verní spotrebitelia, dôvera v obľúbenú značku sú fakty, ktoré sprevádzajú našu spoločnosť od jej vzniku po súčasnosť.

Hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj všetkých typov pšeničných múk vrátane detskej dehydrovanej krupice a pšeničných krmív. Zabezpečuje výrobu, skladovanie a expedíciu hotových výrobkov v zmysle najprísnejších štandardov kvality.

Organizuje a zabezpečuje logistiku nákupu, spracovania a expedície surovín.

Je výhradným distribútorom výrobkov Mlyna Štúrovo, a.s.

HistoriaPôvodná budovo spoločnosti.

Pôvodná budova spoločnosti.
1912
V roku 1912 spoločnosť Shoeller ako súčasť cukrovaru vybudoval šesťposchodový mlyn so skladovými priestormi s kapacitou 1 vagón (10t) obilia / deň.
1923
Obilný mlyn zmodernizovaný a kapacita zvýšená na 2 vagóny / deň
1934
Dalšia rekonštrukcia, mlyn doplnený o nové valcové stolice, reformy a vyosievače, postavené nové betónové silo pre uskladnenie 150 vagónov obilia,
1953
Mlyn oddelený od cukrovaru a pričlenený k podniku Mlyny a cestovinárne, n.p. Piešťany
1964
Zriadená baliareň múky,
1970
Rozsiahla rekonštrukcia mlyna v trvaní 3 rokov, zvýšená kapacita mletia na 250t obilia / deň, postavené nové budovy, dielne, MTZ, úpravňa vody, ČOV, garáže,
1979
Postavená nová administratívna budova,
1992
Transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť v prvej vlne kupónovej privatizácie
2002 až 2008
Postupná generálna rekonštrukcia mlynskej technológie s plnou automatizáciou výrobných procesov, skladovacích a expedičných zásobníkov, Voľnej nakládky, mikro- a makrokomponentného miešania, baliarensko-expedičnej časti, príjmového koša. Mlynskú technológiu dodávala fa. Bühler GmbH Braunschweig, baliarensku technológiu dodávala fa. Paglierani s.a.s. Santarcangelo

Postal Address
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.
Hlavná 76
93562 Pohronský Ruskov
Slovakia
tel.: +421 36 7750011
fax.: +421 36 7750001
IČO: 31 41 24 59
IČ DPH: SK 20 20 40 44 41
e-mail: info@mlyn.sk
web: www.mlyn.sk


Postal Address
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.
Hlavná 76
93562 Pohronský Ruskov
Slovakia
tel.: +421 36 7750011
fax.: +421 36 7750001
IČO: 31 41 24 59
IČ DPH: SK 20 20 40 44 41
e-mail: info@mlyn.sk
web: www.mlyn.skPrevádzka
Košútska 968
92521 Sládkovičovo
Slovakia
tel.: +421 31 7881301
fax.: +421 31 7881302Postal Address
MONY spol. s r.o.
Hlavná 1
93562 Pohronský Ruskov
Slovakia
tel.: +421 36 7750011
fax.: +421 36 7750001
IČO: 34 09 67 79
IČ DPH: SK 20 20 40 17 69
e-mail: info@mlyn.sk
web: www.mlyn.skPostal Address
MLYN ŠTÚROVO, a.s.
Hlavná 76
93562 Pohronský Ruskov
Slovakia
tel.: +421 36 7750011
fax.: +421 36 7750001
IČO: 35 76 15 55
IČ DPH: SK 20 20 20 13 81
e-mail: info@mlyn.sk
web: www.mlyn.skPrevádzka
Nánanská cesta 17
94301 Štúrovo
Slovakia
tel.: +421 36 7511193